ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ - METREL, FLIR, ACKSEN
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ - ISA TEST, DV POWER, WSTESTSYSTEMS
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ - LPKF
WELLER ELECTRONICS Εξοπλισμός κόλλησης/αποκόλλησης πλακετών
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ BK PRECISION, SEFRAM, PEAKTECH, SIGLENT, SENTER, ECOPIA
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ESD REECO, ANTISTAT
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ - EUROMEX, ANDONSTAR
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ - LUMASENSE, FLIR
ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ - LUMASENSE, FLIR
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ - LUMASENSE
ΠΗΓΕΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ - LUMASENSE
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑ - PRESI
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕ LASER - LAVISION
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - CHECKLINE
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ- EUROMEX
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕ LASER - LAVISION

Τα προηγμένα και ευφυή συστήματα απεικόνησης της LaVison επιτρέπουν ποσοτικές μετρήσεις σε μηχανές, φλόγες, θαλάμους καύσης, σπρέι, ροές πολλών φάσεων, αεροδυναμικές σύραγγες, ζωντανά κύτταρα και πολλά άλλα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site της LaVison.

www.lavision.com

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Συμπληρώστε λέξη ή φράση για να αναζητήσετε τα προϊόντα μας
TA NEA MAΣ

Copyright © SKT TESTING. All right reserved